Instytucje kultury a polityka kulturalna Olsztyna

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 w olsztyńskiej Galerii Sztuki BWA, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38


Zapraszamy serdecznie na kolejną debatę publiczną odbywającą się w ramach procesu budowania miejskiej polityki kulturalnej „Kultura. Rozwój. Olsztyn”. Tym razem naszymi gośćmi będą przedstawiciele olsztyńskich instytucji kultury.

glowna

Chcemy wspólnie porozmawiać o funkcjonowaniu olsztyńskich instytucji kultury i ich miejscu w polityce kulturalnej miasta. Interesuje nas nie tylko sposób, w jaki olsztyńskie instytucje kultury wpływają na życie kulturalne miasta, ale także ich znaczenie dla procesu kształtowania postaw mieszkańców i użytkowników miasta.

Podczas naszej rozmowy znajdzie się miejsce zarówno na dyskusję o obecnej ofercie tego typu miejsc kultury, jak i rozmowę o strategiach ich rozwoju. Chcemy zastanowić się wspólnie nad takimi kwestiami jak: współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi; wspieranie lokalnych twórców i animatorów kultury; stan systemu edukacji kulturalnej; metody budowania i rozwoju publiczności; udział w działaniach wychodzących poza sektor kultury, np. kształtowania przestrzeni publicznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; oraz system ewaluacji działań instytucji kultury.

Proces tworzenia miejskiej polityki kulturalnej Olsztyna prowadzony jest wspólnie przez władze Olsztyna, Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury oraz Obywatelską Radę Kultury. Prace będą przebiegały z wykorzystaniem metody DNA Miasta przygotowanej przez Res Publikę Nową.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa