Innowacje to gra zespołowa

Tworzą archiwalne e-galerie fotograficzne, przeciwdziałają marnowaniu jedzenia, ożywiają sztukę klasyczną dzięki nowym technologiom i opowiadają historie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.


To przykłady działań tegorocznych challengerów listy New Europe 100. Dzisiaj zostanie ogłoszona finałowa setka w stolicy Bułgarii oraz czterech krajach Europy Środkowej.  

Kapitał społeczny jest elementem składowym ekosystemu startupów. Przejawia się to w poziomie zaufania, umiejętności współdziałania, podejściu do ryzyka i nastawieniu do porażki. Oznacza to, że otwarcie i budowanie relacji są kluczowe dla rozwoju gospodarczego każdego kraju i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Celem New Europe 100 jest zbudowanie społeczności innowatorów regionu, która może zapewnić takie wsparcie. Setka najbardziej innowacyjnych ludzi oraz zespołów, która w tym roku zasili New Europe 100, zostanie dziś oficjalnie ogłoszona w Sofii. W tym samym czasie w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech odbywają się wydarzenia towarzyszące, które organizują regionalne grupy dotychczasowych laureatów  New Europe 100.

W tym roku znamienny jest fakt, że finalistami została większa liczba zespołów niż poszczególnych jednostek. Jak twierdzą organizatorzy, wpisuje się to w odpowiedź na wyzwania przyszłości innowacji, której status zależy od jakości i częstotliwości współpracy w ramach networków. – Dobrobyt polega na zdolności do współpracy. To tylko dlatego, że dzięki pracy wspólnej mamy szanse mieć wpływ na otoczenie. Z tego powodu New Europe 100 jest networkiem ludzi odnoszących sukcesy: działających z nowymi technologiami przedsiębiorców, działaczy i urzędników państwowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Res Publica wraz z partnerami chce ułatwić im interakcję, aby suma ich indywidualnych sukcesów stała się częścią większej globalnej historii – mówi Wojciech Przybylski, prezes fundacji Res Publica, inicjator projektu.

Wśród finalistów znalazła się w tym roku rekordowa liczba 29 Polaków: organizujący akcje edukacyjne dla dzieci, analizujący rynek innowacji oraz tworzący kreatywne opowieści filmowe, a wśród nich:

 • Izabela Albrycht, Joanna Świątkowska, Cybersec
 • Łukasz Alwast, Jan Pomierny, Fishladder
 • Miłosz Baluś, Krzysztof Kochmański, Jarosław Królewski, Synerise
 • Piotr Barszczewski, Krzysztof Cybulski, Krzysztof Goliński, Jakub Koźniewski, pan Generator
 • Maria Belka, Bit Evil
 • Kamil Bilczyński, Wojciech Pazdur, Robert Siejka, The Farm 51
 • Szymon Boniecki, Bartosz Pietrzak, Monterail
 • Katarzyna Chrabąszcz, Bogumiła Matuszewska, Michał Ryś, DrOmnibus
 • Dobromir Ciaś, Edge NPD
 • Joanna Fedorowicz, OvuFriend
 • Mirosław Filiciak, Cyberforum, Culture 2.0
 • Paweł Gora, scientist
 • Piotr Góralczyk, Unified API
 • Anna Grąbczewska, Children University
 • Natalia Hatalska, hatalska.com
 • Piotr Hołubowicz, Seedia
 • Radek Jarema, Dominik Nowak, Husarion
 • Mateusz Józefowicz, Sebastian Meszyński, Inna Uwarowa, ABM Space, reMy
 • Tomasz Krupa, Gniewosz Leliwa, Grzegorz Rutkiewicz, Michał Wroczyński,  Fido AI
 • Marta Krupińska, Azimo
 • Paul Malicki, Easy Taxi, Flapper
 • Miron Mironiuk, Cosmose
 • Ignacy Morawski, SpotData
 • Grzegorz Nowaczewski, Virtual Power Plant Company 
 • Piotr Psyllos, Psyllos
 • Piotr Szczechowiak, Tomasz Żernicki, Zylia
 • Krzysztof Szubert, Ministerstwo Cyfryzacji 
 • Joanna Urbańska, Edu-Initiative Foundation       
 • Wiktor Warchałowski, Airly

To już czwarta edycja projektu New Europe 100.  – Motywem tegorocznej edycji była “gra zespołowa”: aby innowacje trwale napędzały rozwój gospodarki cyfrowej, muszą być oparte na sieci kontaktów i współpracy regionalnej. Globalnemu sukcesowi naszego regionu pomoże koordynacja działań technologicznych, wymiana doświadczeń i wspólna dbałość o interesy Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu sprzyjającego rozwojowi innowacji, z dużą ambicją i coraz większą otwartością na eksperymentowanie i podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorców – mówi Marta Poślad, dyrektorka ds Publicznych Google w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem New Europe 100 jest skonsolidowanie innowatorów działających w Europie Środkowej i Wschodniej, aby umożliwić im lepszą współpracę i szansę na rozwój.
– Inspirujące jest to, ile kreatywności, innowacji i przywództwa możemy znaleźć w Europie Środkowej. Dowodem tego jest również czwarta edycja listy New Europe 100. Od początku inicjatywy wierzymy w wartość umieszczania innowacyjnych pomysłów w centrum współpracy regionalnej. Jestem przekonana, że im bardziej inwestujemy w partnerstwa z liderami innowacji w naszych krajach, tym silniejsze i odnoszące bardziej spektakularne sukcesy odnosimy jako społeczeństwo i jako region – dodaje Beata Jaczewska, Dyrektor Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Network New Europe 100 ma na celu wspieranie innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wyróżnienie liderów pozytywnych zmian. To już czwarta edycja projektu, który organizuje Res Publica wraz z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Google i Financial Times, we współpracy z wieloma innymi instytucjami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pełna lista 100 innowatorów oraz spis laureatów poprzednich edycji projektu znajduje się na stronie www.ne100.org, a aktualności na profilach LinkedIn, Facebook, Twitter.

 

Res Publica Nowa