Guérot: Europa jako republika. Historia Europy w XXI wieku

Kobieta, wolność, czerwona czapka to symbole opozycji do państwa (narodowego), granic i (męskiej) siły. Te wyraziste obrazy mówią nam, że Europa jest kobietą!