Gratulacje dla “Gazety Wyborczej”

Środowisko „Res Publiki Nowej” chciałoby serdecznie pogratulować „Gazecie Wyborczej” licznych nagród, które otrzymał Grzegorz Sroczyński za wywiad z niejakim Maciejem Królem.


Mini

Naszym zdaniem chodzi o profesora Marcina Króla – współtwórcę pierwszej „Res Publiki” i jej wieloletniego redaktora naczelnego.

Cieszymy się, że słowa profesora – którego gorzkie „byliśmy głupi”, jak się dziś wydaje, przejdzie do historii jako ocena polskiej transformacji ustrojowej po 25 latach od pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku – zostały przez „Gazetę Wyborczą” tak zinternalizowane.

Do wywiadu z profesorem wraca się dziś często w debacie publicznej, dlatego nie dziwimy się, że „Gazeta Wyborcza” postanowiła chwalić się tym faktem, oklejając polskie miasta plakatami z reklamą, na której przypomina o kilkudziesięciu nagrodach, które dziennikarze i redakcja największego polskiego dziennika otrzymali za pracę w 2014 roku.

Na plakacie tym „Gazeta Wyborcza” postanowiła szczególnie dużą czcionką podkreślić rozmowę „Grzegorza Sroczyńskiego z Maciejem Królem”, za którą dziennikarz otrzymał prestiżową nagrodę Grand Press 2014.

Nie wiemy, kim jest Maciej Król. Wydaje nam się, że „Gazecie Wyborczej” chodziło o profesora Marcina Króla, filozofa, historyka idei który powiedział Grzegorzowi Sroczyńskiemu „byliśmy głupi”. O ile wiemy, miało to być podsumowanie, a nie przepowiednia.

Redakcja Res Publiki Nowej

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa