Globalne międzymieście / dyskusja

Zapraszamy na dyskusję o GLOBALNYM MIĘDZYMIEŚCIU: 6 grudnia 2012 r. / godz. 18.00 / redakcja Res Publiki Nowej / ul. Gałczyńskiego 5 / Warszawa Ponad połowa ludzkości mieszka obecnie w miastach. Do 2030 liczba mieszkańców […]


Zapraszamy na dyskusję o GLOBALNYM MIĘDZYMIEŚCIU:

6 grudnia 2012 r. / godz. 18.00 / redakcja Res Publiki Nowej / ul. Gałczyńskiego 5 / Warszawa

Ponad połowa ludzkości mieszka obecnie w miastach. Do 2030 liczba mieszkańców miast podwoi się, a obszar zurbanizowany zwiększy się co najmniej trzykrotnie. Jednocześnie środek ciężkości urbanizacji przesuwa się ze świata Zachodu do Afryki i Azji. Miasto XXI wieku, które wykluwa się na naszych oczach, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż to, co jest nam znane. Dlatego należy szukać nowych pojęć do opisania szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Już dziś żyjemy w stanie przejściowym – globalnym międzymieściu. To nowa forma przestrzenna, łącząca elementy tego, co kiedyś było śródmieściem i przedmieściem. To obszary hybrydalne, nie będącą ani miastem, ani wsią – rozproszone, nieuporządkowane, przedstawiające obraz przestrzennej i społecznej segregacji. To właśnie znany i szeroko opisywany w Polsce „chaos przestrzenny” – który stanowi zarówno zagrożenie, jak i szansę.

Jaki model miasta najlepiej sprosta wyzwaniom przyszłości – w obliczu globalnego kryzysu środowiskowego, ekonomicznego i społecznego?  Czy model miasta kompaktowego jest faktycznie lepszy niż model miasta rozproszonego? Jak zmieniają się relacje między miastem w wsią? Czy urbanizacja – główna przyczyna globalnego ocieplenia – może stać się też rozwiązaniem? Jak będzie wyglądać polityczność miasta? Słowem:  jakiego międzymieścia chcemy – dla Polski i dla świata?

Pytania te stawiane są w najnowszym numerze Res Publiki Nowej. O tym też na spotkaniu promocyjnym dyskutować będą:

Justyna Duriasz-Bułhak – absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskim, stypendystka New School for Social Research w Nowym Jorku. Pracuje w Fundacji Wspomagania Wsi, zajmuje się m. in. relacjami organizacji społecznych z samorządem. Współautorka i redaktorka książki „Rzecz o dziedzictwie na wsi”.

Prof. Sławomir Gzell – architekt i urbanista, wykładowca na Politechnice Warszawskiej. W latach 1997-2000 wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor wielu projektów  planistycznych i badawczych (m.in. na peryferiach warszawskiej Woli) oraz książek i artykułów (m.in. „Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX w.” oraz „Fenomen małomiejskości”).

Marta Krawczyk, ekolożka i aktywistka, koordynatorka grupy środowiskowej na Kongresie Ruchów Miejskich. Pracuje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po godzinach zajmuje się edukacją ekologiczną.

Filip Springer – dziennikarz i fotograf, autor książek „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” oraz „Miedzianka – historia zanikania.” W 2012 r. Finalista Nagrody Literackiej Nike 2012,
przygotowuje książkę na temat polskiej przestrzeni publicznej.

Prowadzenie: Kacper Pobłocki, Res Publica Nowa.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa