Gdy kultura spotyka politykę

Prezentacja wniosków z największego w Polsce badania stanu miejskich polityk kulturalnych.  


Już 2. lutego o godzinie 18:00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się publiczna prezentacja raportu z największego w Polsce badania stanu miejskich polityk kulturalnych. Wnioski przedstawi Artur Celiński – szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008 roku przeprowadza badania i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie. Wstęp wolny.

Czujniki smogu wskazują, kiedy powietrze, staje się niebezpieczne dla zdrowia. Wyniki tych pomiarów są dla mieszkańców nie tylko sygnałem o zagrożeniu, ale także o tym, jak władze troszczą się o miejską atmosferę. Podobnie jest z jakością wody, czy natężeniem ruchu. A co z rozwojem polityki kulturalnej? Jak ją zmierzyć i sprawdzić, czy władze wywiązują się z odpowiedzialności za nią? Czy fundusze publiczne na kulturę są wydawane właściwie?

Odpowiedzią na to jest projekt DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne, w ramach którego już po raz drugi przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie. Raport DNA Miasta powstał na bazie sytuacji 100 największych polskich miast. Zakres danych, które udało się poddać analizie, jest ogromny – to prawie 1300 opinii mieszkańców (w tym również twórców, animatorów i menadżerów kultury z całej Polski) oraz 1300 dokumentów budżetowych i sprawozdań merytorycznych. Oprócz danych liczbowych wykorzystane zostały wyniki badań terenowych, dzięki czemu wiadomo dokładnie co kryje się za liczbami i w jaki sposób można je zinterpretować.

DNA Miasta w prosty sposób wyjaśnia kto, z kim, dlaczego i na jakiej podstawie podejmuje najważniejsze decyzje w polityce kulturalnej. Przekazuje także wiedzę, umożliwiającą dokonanie samodzielnej oceny jakości polityki kulturalnej i zrozumienie różnicy pomiędzy mądrym zarządzaniem kulturą, a jej odpowiednikiem pozbawionym rozsądku i planowania.

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku i na profilu DNA Miasta, gdzie 2 lutego o godzinie 18:00 będzie można obejrzeć live streaming z prezentacji raportu.

DNA Miasta dąży do wzmocnienia głosu obywateli w tworzeniu miejskich strategii kulturalnych, wdraża w życie oryginalną metodę dyskusji i włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji politycznych, bada i przygotowuje analizy dotyczące kultury i jej obecności w przestrzeni miejskiej.

 

Res Publica Nowa