FUNKCJA UTOPII PRZY ZMIANIE KULTUROWEJ I POLITYCZNEJ 1968 R.

Środa, 23 lutego 2011, godz. 18.00 w siedzibie redakcji Res Publiki Nowej przy ul. Gałczyńskiego 5. Rozmawiają:Richard Wolin, Andrzej Leder, Wojciech Przybylski (moderator)dyskusja w języku angielskim Organizatorzy:„Res Publica Nowa”, IFiS PAN Czy rzeczywista zmiana jest […]


Środa, 23 lutego 2011, godz. 18.00 w siedzibie redakcji Res Publiki Nowej przy ul. Gałczyńskiego 5.

Rozmawiają:Richard Wolin, Andrzej Leder, Wojciech Przybylski (moderator)dyskusja w języku angielskim

Organizatorzy:„Res Publica Nowa”, IFiS PAN

Czy rzeczywista zmiana jest możliwa bez utopijnego projektu definiującego rzeczywistość? (Szkoła Frankfurcka, Ernest Bloch, Karl Mannheim). Jakie są konsekwencje zderzenia utopijnej definicji rzeczywistości z jej praktycznymi skutkami? (Peter Sloterdijk i Slavoj Żiżek). Relacja ‘68 zachodniego i wschodniego: na ile zachodni ’68 oznaczał rzeczywistą pracę nad wyjściem z kolein określonych przez przepowiednię Hegla/Fukuyamy o końcu historii? Czy we współczesnych społeczeństwach zachodnich możliwa jest tego rodzaju zmiana?

Richard Wolin – profesor historii w Graduate Center of the City University of New York. Autor książek: “Heidegger’s Children: Hannah Arendt”, “The Seduction of Unreason: the Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism”, “The Wind From the East: French Intellectuals, the Cultural Revolution and the Legacy of the 1960s” (Princeton University Press). Publicysta the Nation, Dissent, the New Republic, Przeglądu Politycznego oraz Res Publiki Nowej.

Andrzej Leder – filozof kultury, psychiatra, wykłada w IFiS PAN oraz w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu UW, członek zespołu Res Publiki. Opublikował m.in. “Nieświadomość jako pustka” Warszawa 2001, “Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit” Warszawa 2007. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również analiza nurtów kulturowych w Europie lat 60-tych.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa