Francja–Rosja: nierealne partnerstwo

Rusofilia Emmanuela Macrona dała Moskwie szanse powrotu do Europy. Może też zmusić wschodnią flankę NATO do zwrócenia się do Londynu i Waszyngtonu po gwarancje bezpieczeństwa.


Istnieją jednak obszary kompromisu, które mogą uczynić projekt europejski jeszcze silniejszym, jeśli uda nam się wyjść poza podwójne standardy i przyjąć większą wzajemną odpowiedzialność za przyszłość. Być może lord Acton miał rację mówiąc, że władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Pozwolę sobie jednak dodać: władza również przekształca, a absolutna, radykalna władza czyni to w sposób absolutny. Ostatnie wybory we Francji pokazały to jak nigdy dotąd.

Rosyjski duch

We francuskich wyborach uczestniczył wyjątkowy podmiot z zewnątrz: Rosja. Dotyczy to relacji, jakie Francja i UE powinny utrzymywać z czymś, co można opisać jedynie jako głęboko niezrównoważony, nieprzystosowany, skorumpowany, agresywny i rozpadający się reżim polityczny. Nie trzeba się spierać, jak i dlaczego stare tropy gaullizmu z lat 60., z kilkoma zmiennymi, tłumaczą obecność Moskwy na wykresach polityki zagranicznej Francji.

Dzisiejsza opcja trzymania się blisko Rosji nie wynika jednak z gaullizmu, ale z redukcji Europy do wątpliwej „równowagi sił”, w której amerykańskie znaczenie musi być równoważone przez zakotwiczenie Rosji w projekcie europejskim. Europa musi być jednak budowana najpierw z partnerami europejskimi i koncentrować się na integracji ich interesów.

Jeśli gaullizm miałby być głównym punktem odniesienia dla konstrukcji europejskiej, to Paryż szybko zapomniał, że to właśnie do Polski i Rumunii de Gaulle skierował w latach 1967–1968 swoje orędzia o wskrzeszenie Europy poprzez odrzucenie istniejących bloków. Wystosował te apele, ponieważ zdawał sobie sprawę z rzeczywistości i potencjału, który Francja po 1989 r. pozostawiłaby niespełniony: były to nie tylko dwa największe kraje Europy Środkowej, ale także najbardziej frankofilskie narody regionu. Bukareszt i Warszawa mogły stać się naturalnymi partnerami w budowaniu frankofońskiej wspólnoty, która doprowadziłaby do wzmocnienia Europy od wewnątrz. W takiej sytuacji zewnętrzne (i wrogie) podpory, takie jak Rosja, nie byłyby potrzebne.

Jednak francuska demokracja postrzegała siebie jako kruchą i ustępliwą, dlatego też stworzono wyimaginowany obraz „męża opatrznościowego”, który miał zastąpić De Gaulle’a. Putin stał się odpowiednikiem tej wymyślonej postaci. Podczas gdy lewica zachowuje pamiątki po Moskwie jako antykapitalistycznym przeciwniku USA (z Mélenchonem akceptującym rosyjski imperializm i potępiającym amerykański), na prawicy (gdzie antyamerykanizm jest aktywny w promowaniu suwerenności i niepodległości), Chirac i Sarkozy nie uniknęli przyjęcia człowieka Kremla jako „kolegi”…

Ale jakim faux pas i jaką ignorancją jest mylenie francuskiego pragnienia symfonicznej równowagi, porządku i stabilności z rosyjską potęgą, mieszanką sowieckiej autokracji i przestarzałego caratu! Jak system polityczny, który uosabiał wolność, ambicje i doskonałość, mógł kultywować, a nawet akceptować reżim represji, brutalności i oczywistego faszyzmu, udając jednocześnie, że przyczynia się do budowania Europy opartej na wartościach? Deportacje, masakry, zbrodnie wojenne przeradzające się w ludobójstwo: czy to jest mentalność, której Francja Macrona szuka u partnera?

Co Rosja może jeszcze znaczyć dla Francji w kategoriach partnerstwa, skoro przechodzi zarówno pełną i chętną antyzachodnią metamorfozę, jak i opóźnioną dekompozycję swojej państwowości? Dlatego Rosja działa prewencyjnie i dlatego narracja polityczna przesunęła się na tematy związane z „przetrwaniem”. Znaczący cios zadano wizerunkowi Rosji, który od dawna starała się promować: niezastąpionej potęgi o miażdżącej sile militarnej, której należy się bezwzględnie obawiać. Armia poniosła ogromną porażkę, pomagając w odwróceniu procesu dezintegracji terytorialnej rosyjskiego świata. Wywieranie nacisku na byłe republiki radzieckie (narody lub cywilizacje regionalne) przestało być wiarygodne i niewykonalne. Tym samym Rosja traci swój główny mit narodowy: chwalebnej, mesjańskiej wieczności.

Strumień artykułów na różnych rosyjskich platformach eksperckich głosi i popiera historyczny rozwód Rosji ze światem zachodnim. Ten szał frazesów oficjalizuje i radykalizuje to, co przez stulecia było pęknięciem między rosyjską Eurazją (kontynentalną, zwróconą do wewnątrz) a Europą właściwą (rozległym, złożonym, interaktywnym półwyspem), tworząc dychotomię zbudowaną na izolowanych od siebie odruchach. Nie pozostawia wątpliwości, że imperium kierowane przez Moskwę zostało dogłębnie zmienione przez komunizm; słynne zdanie de Gaulle’a o Rosji, która wchłonęła komunizm w swoje struktury organiczne „jak bibuła atrament”, jest z pewnością prawdziwe, choć nie przewidział on konsekwencji tej genetycznej indoktrynacji.

W 1917 r. zmienił się europejski kierunek Rosji. Sankt-Petersburg, jako stolica zakotwiczona w zachodniej Rosji, symbolizował dążenie do integracji narodu ze wspólnotą państw europejskich, przyjęcie ich wartości i próbę ujednolicenia stanowisk. Antyzachodnia Moskwa została wybrana na stolicę przez komunistów, co jest kwintesencją innego przesłania.

Na naszych oczach staje się możliwe, że w Rosji XXI wieku narasta wściekłość, niechęć nie tylko do Zachodu i Chin, ale także do samej siebie za to, że nie udało jej się zapanować nad arcywrogiem z Zachodu. Ta niechęć napędza większość polityki zagranicznej Rosji, więc podobnie jak Japonia, Korea Południowa i inne państwa azjatyckie są zintegrowane z zachodnimi, liberalnymi i demokratycznymi instytucjami, Rosja wierzy, że może zintegrować autorytarne systemy w Azji.

Oznaki odnowy?

Z tego właśnie punktu widzenia wybory we Francji były niepokojące dla Europy Środkowej, Skandynawii, a zwłaszcza dla wschodniej flanki NATO. Rosja była i jest centralnym elementem argumentów Francji na rzecz odbudowy Europy, zarówno w ofercie politycznej Emmanuela Macrona, jak i Marine Le Pen. W przyszłości nie można wykluczyć niespodzianek; Macron jest z pewnością rusofilem (osobiście i politycznie) i zbyt mocno postrzega siebie jako męża opatrznościowego, by nie spróbować jeszcze jednego dramatycznego gestu „ratowania Rosji”: nalegania na ochronę jej interesów i włączenia jej do promowanego przez siebie wielkiego desygnatu dla Europy, jakim jest pojednanie. Z pewnością towarzyszyliby mu „realiści” i „zwolennicy pokoju”.

Marine Le Pen poszła jeszcze dalej; cała jej oferta cieszy się mniejszym lub większym poparciem co najmniej jednej piątej społeczeństwa francuskiego (choć zdobyła 42 proc. głosów), a jedno z nasuwających się pytań brzmi: jak Macron pogodzi swój projekt polityczny z faworyzowaną przez Le Pen narracją Francji suwerennej, antyunijnej i antynatowskiej? Nie chodzi tu o świetlisty, jasny projekt oparty na potencjale jej kraju, ale o wąskie, zorientowane wewnętrznie, rewanżystowskie opium; jak zapanować nad emocjami publicznymi, w których dominuje konspiracyjny światopogląd i głęboki, rewizjonistyczny gniew, skłonny posunąć się nawet do demontażu specjalnych relacji francusko-niemieckich?

Emmanuel Macron, produkt francuskich realiów politycznych, a nie atlantysta z przekonania, nie był w stanie przekonać partnerów z UE, że Pałac Elizejski może stanowić odpowiednią alternatywę dla bezpieczeństwa europejskiego. Francja nie była przygotowana na agresywny zwrot Moskwy (wiadomo, że francuski wywiad nie przewidział wojny); musi pokazać, że rozumie niekwestionowaną potrzebę obecności USA i NATO w Europie; zamknąć rozdział rosyjski i wszystkie iluzoryczne projekty związane z partnerstwem Paryż-Moskwa do czasu przekonującej zmiany reżimu (jeśli w ogóle…); przekształcić i wyedukować swoje elity polityczne w kierunku znacznie szerszego rozumienia Europy poprzez opracowanie strategii odnoszenia się do kluczowych graczy strategicznych w UE.

Pewne pozytywne sygnały pojawiły się w ekstremalnych sytuacjach, takich jak zwrot w drugą stronę, dokonany przez Francję pod koniec 2021 roku, sygnalizujący zrozumienie obaw związanych z bezpieczeństwem wschodniej flanki i zapewniający wsparcie. Czy jednak będzie to pierwszy krok i wiarygodna stała polityki europejskiej Francji, czy też wybór okolicznościowy, który w przyszłości zostanie zastąpiony przez zbliżenie, dialog i „pojednanie historyczne” z Kremlem?
Byłoby to sprzeczne z duchem czasu – obecnie definiowanym przez wyraźną opozycję między demokracją a rewizjonistycznymi autokracjami, przy czym te ostatnie kwestionują sam system wielostronny, którego Francja broniła na arenie międzynarodowej. Prowadziłoby to do uporczywego, jałowego dialogu, który legitymizowałby roszczenia autorytarne, nie spełniając oczekiwań solidarności i wiarygodności, które Francja stara się i z trudem ilustruje. W gruncie rzeczy byłoby to powtarzanie tych samych błędów, które doprowadziły do powstania AUKUS i nie pozwoliły na zbudowanie pogłębionych partnerstw strategicznych.

A wszystko to w czasie, gdy reszta z nas – z własnej woli lub potrzeby – poszłaby dalej.

Opcje dla Europy Środkowej i Wschodniej

Jeśli Francja Macrona nie zmieni swojej pozycji z wiarygodną stanowczością, wybór dla wschodniej flanki będzie leżał poza UE, ponieważ zaangażowanie Niemiec w bezpieczeństwo UE jest krytycznie kwestionowane po tym, jak Berlin zajął stanowisko podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Opcje, jakie ma do wyboru wschodnia flanka, nie różnią się od tych, które zostały skonfigurowane w czasie, gdy Paryż przejawiał energiczną krytykę antynatowską, sugerując jednocześnie alternatywę bezpieczeństwa z Rosją. W sytuacji, gdy Skandynawia jest przekonana o potrzebie integracji ze strukturami transatlantyckimi i uznaje Moskwę za zagrożenie, flanka wschodnia może albo zaangażować się w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa regionalnego (np. przekształcenie formatu bukaresztańskiej dziewiątki w zorganizowaną organizację obronną), albo przyspieszyć zwrot w kierunku Londynu i Waszyngtonu, wzmacniając anglosferę i zatwierdzając rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które obejmują te dwa państwa, ale nie obejmują Berlina i Paryża.

W końcu nie spowodowałoby to większego rozłamu w Europie niż obecnie z powodu jednostronnych inicjatyw Paryża czy niechęci Berlina; upewniłoby się jedynie, że istniejące podziały działają również na korzyść interesów Wschodu i Północy.

W dojrzałej UE powinno jednak stać się jasne, że radykalne stanowiska przyjęte w przeszłości zarówno przez Francję, jak i przez atlantyckie kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie są zgodne z geostrategicznymi potrzebami UE. Obie strony powinny spotkać się pośrodku. Kraje wschodniej flanki i Skandynawia miały rację, wskazując przez dziesięciolecia, że główne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego pochodzi z Rosji. Słuszny jest również francuski punkt widzenia, że silniejsza Unia Europejska będzie odstraszać nieprzyjazne strony trzecie; i że zamiast unikać tematu suwerenności europejskiej, nasza część Europy powinna się do niego w dużym stopniu (i zgodnie z prawem) przyczynić.

Mimo dzisiejszego uzasadnionego sceptycyzmu, świadomość, racjonalne podejście, unikanie podwójnych standardów i poczucie wzajemnej odpowiedzialności wobec Europy mogą się kiedyś odnowić.

Tekst ukazał się w języku angielskim w Visegrad Insight.
Artykuł powstał w ramach projektu #DemocraCE.
Fot. Alice Triquet / Unsplash.

Radu Albu-Comănescu – stypendysta programu Visegrad Insight. Wykładowca integracji europejskiej na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca w Rumunii. Jego badania koncentrują się na konstrukcji europejskiej, budowaniu państwa, stosunkach międzynarodowych i dyplomacji kulturalnej.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa