Psycholog społeczny, interesuje się komunikacją wizualną, w tym odbiorem sztuki oraz wykorzystaniem sztuki w reklamie.

Zakres specjalizacji:

  • psychologiczne oddziaływanie obrazu
  • sztuka
  • film
  • literatura

 

Res Publica Nowa