Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca

Konferencja z udziałem m.in. Andrusa Ansipa (Komisja Europejska), Andrzeja Halickiego (MAC), Michała Boniego (Parlament Europejski) i Wojciecha Wiewiórowskiego (European Data Protection Supervisor).


Konferencja Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca z udziałem m.in. Andrusa Ansipa (Komisja Europejska), Andrzeja Halickiego (MAC), Michała Boniego (Parlament Europejski), Wojciecha Wiewiórowskiego (European Data Protection Supervisor), Justyny Skorupskiej (Rada Izby Gospodarki Elektroniczne) i Elizy Kruczkowskiej (Startup Poland) odbędzie się 14 maja od godz. 10:00 w Centrum Nauki Kopernik. Res Publica jest patronem medialnym wydarzenia.

Od 6 maja znamy założenia planu Komisji Europejskiej dotyczące utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W najbliższy czwartek przedyskutujemy ten plan w gronie polityków, ekspertów i urzędników podczas konferencji Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca organizowanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych.

Gościem specjalnym konferencji będzie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip, który odpowie na pytania dotyczące ogłoszonej właśnie strategii Digital Single Market.

Według danych Komisji Europejskiej, bariery istniejące obecnie w Internecie powodują, że obywatele nie mają pełnego dostępu do wszystkich towarów i usług dostępnych na terenie Unii Europejskiej. Jedynie 15 proc. z nich dokonuje zakupów internetowych w innym państwie unijnym; jednocześnie spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni wykorzystać możliwości wzrostu, które dają im technologie cyfrowe. Poza tym przedsiębiorstwa i administracja publiczna nie mogą w pełni wykorzystywać narzędzi cyfrowych.
Dlatego Komisja Europejska postawiła sobie za cel stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, a tym samym zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość.

Jak podaje Komisja Europejska w opublikowanym wczoraj komunikacie prasowym, jednolity rynek cyfrowy może przyczynić się do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

Co jednolity rynek cyfrowy oznacza w praktyce? Czy zapowiadane wprowadzenie m.in. przepisów ułatwiających transgraniczny handel elektroniczny, obniżenie cen przesyłek czy wprowadzenie zachęt i ulg dla operatorów inwestujących w sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu rzeczywiście rozrusza naszą gospodarkę i rynek pracy oraz zburzy w Europie sztywne podziały regulacyjne, bariery niespójnych procedur handlu w Internecie, identyfikacji elektronicznej, płatności czy własności intelektualnej?

O tym wszystkim porozmawiamy już w najbliższy czwartek na konferencji w Centrum Nauki Kopernik. Zaplanowane dyskusje będą się koncentrować na trzech głównych tematach: umiejętnościach cyfrowych, rynku pracy oraz rodzącej się gospodarce nowych technologii. Dużo uwagi poświęcimy zwłaszcza e-umiejętnościom. Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji i jednocześnie inicjator konferencji uważa, że mamy dziś w Polsce bardzo dużą polaryzację kompetencji cyfrowych.

– Z jednej strony polscy programiści zdobywają laury na wszystkich niemal konkursach i olimpiadach informatycznych na świecie. Z drugiej, w europejskich i światowych badaniach kompetencji cyfrowych od lat wypadamy bardzo słabo i zajmujemy miejsca pod koniec rankingów – mówi Marciński.

Celem spotkania w Warszawie jest mobilizacja opinii publicznej oraz wszystkich zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej.

Wśród prelegentów będą m.in. Andrzej Halicki, Michał Boni, Eliza Kruczkowska, Wojciech Wiewiórowski i Justyna Skorupska.

Konferencja jest organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przez z Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych przy wsparciu licznych partnerów merytorycznych, biznesowych i medialnych.
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie www.rynekcyfrowy.pl

Partnerem strategicznym konferencji jest Orange. Partnerami głównymi są: Samsung, Google i UPS. Partnerem konferencji jest Microsoft.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem:

 • Ministra Gospodarki
 • Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy medialni to:

 • Dziennik Gazeta Prawna dziennik.pl
 • Forbes
 • Radio TOK FM
 • Dziennik Internautów www.di24.pl
 • EurActiv.pl www.euractiv.pl
 • Portal INN Poland
 • Portal web.gov.pl
 • Res Publica Nowa
 • Visegrad Insight

O dostępność konferencji dba Fundacja Widzialni.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa