DNA Miasta w sieci – najnowsze informacje o naszym projekcie

Ruszyła strona internetowa www.dnamiasta.pl projektu Res Publiki Nowej – DNA Miasta: Diagnoza. Na stronie na bieżąco można śledzić informacje o przebiegu konkursu ESK 2016 oraz aktualności na temat działań w ramach projektu. Jedenaście polskich miast […]


Ruszyła strona internetowa www.dnamiasta.pl projektu Res Publiki Nowej – DNA Miasta: Diagnoza. Na stronie na bieżąco można śledzić informacje o przebiegu konkursu ESK 2016 oraz aktualności na temat działań w ramach projektu.

Jedenaście polskich miast złożyło już aplikacje, które mają przekonać międzynarodową komisję w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Wygra to miasto, które stworzyło najlepszą wizję długofalowego rozwoju miasta przez kulturę. Uruchomiona strona internetowa www.dnamiasta.pl będzie kompleksowym źródłem na temat starań wszystkich jedenastu polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Będzie można tu znaleźć wiadomości dotyczące projektu, publikacje członków zespołu, raporty z badań oraz odpowiedzi na pytanie jak skutecznie angażować mieszkańców w kształtowanie kultury w ich mieście? Strona będzie połączona z grupą DNA Miasta istniejącą na portalu Facebook od początku trwania projektu oraz ze stroną www.publica.pl.

Dobiega końca pierwszy etap projektu DNA Miasta: Diagnoza, w ramach którego przeprowadzono rozmowy z pracownikami organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz placówek kulturalnych zaangażowanych w budowę strategii miasta do ESK 2016. Pytano ich o stopień realizacji przez miasto kryterium Miasto i Obywatele na etapie przygotowań strategii. W ankietach telefonicznych brały udział: Łódź, Warszawa, Gdańsk i Lublin. Analizę przeprowadzonych ankiet koordynatorzy projektu przedstawią na początku października.

Aktualnie trwają przygotowania do mających się niebawem rozpocząć wywiadów pogłębionych, które zostaną przeprowadzone z głównymi aktorami przygotowującymi strategię ESK w danym mieście (przedstawicielami organizacji pozarządowych, pracownikami wydziału kultury Urzędów Miast oraz operatorami ESK 2016).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturalnym kodem genetycznym swojego miasta, jak również tych, którym nieobce jest pojęcie partycypacji oraz demokracji miejskiej, do włączenia się w tworzenie strony www.dnamiasta.pl.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa