DNA Miasta w Krotoszynie

W Krotoszynie, 30-tysięcznym mieście położonym w Wielkopolsce, trwa kulturalna rewolucja. Jej epicentrum tworzy się wokół Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.


Krotoszyn przyciągnął w ostatnim latach sporo uwagi – jako jeden z niewielu ośrodków tej wielkości zrezygnował z Dni Miasta na rzecz cyklicznych koncertów na rynku. Kontrowersyjna zmiana przeprowadzona została przez Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK) i na tej miejskiej instytucji kultury skupimy się w badaniu.

Celem projektu „Kultura w Krotoszynie. Badanie funkcjonowania oraz potencjału Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury i jego otoczenia” jest przyjrzenie się z bliska instytucji – opisanie sposobów działania, słabych i mocnych stron, potencjałów oraz możliwych kierunków rozwoju instytucji. Skupimy się na kilku tematach takich jak zespół, oferta, odbiorcy działań, zarządzanie czy finanse. Aby dobrze zrozumieć pracę ośrodka kultury zbadamy kontekst, w jakim funkcjonuje, czyli szerszą panoramę kulturalną miasta: otoczenie KOK, obecność innych miejsc kultury, środowisko ludzi kultury.

Kluczowym tematem projektu są więc mieszkańcy Krotoszyna, a szczególnie odbiorcy działań ośrodka kultury – ich oczekiwaniach wobec KOK i wobec oferty kulturalnej miasta. Spróbujemy dowiedzieć się więcej o uczestnikach życia kulturalnego – kim są, z czego i jak korzystają, co cenią, czego im brakuje, jakie mają preferencje.

Celem badania nie jest ocena działania KOK na tle innych instytucji w mieście czy kraju. Chodzi o przyjrzenie się w jakim stopniu ośrodek odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, jak łączy pomysły i aspiracje zespołu oraz wizje i idee dyrektora. Chcemy również oddać to, jak kulturę i działanie KOK widzą przedstawiciele środowiska kultury, urzędnicy, dziennikarze, liderzy opinii, przedstawiciele środowisk twórczych oraz inni mieszkańcy.

W ramach badań planujemy przeprowadzić wywiady indywidualne (IDI) oraz telefoniczne (CATI) z przedstawicielami środowiska kultury oraz mieszkańcami Krotoszyna, poddać analizie dokumenty zastane (sprawozdania, strategie, dokumenty budżetowe) oraz treści publikowane w mediach lokalnych. W październiku zostanie również uruchomiona ankieta on-line dla mieszkańców miasta.

Dla zespołu DNA Miasta zaplanowane działania w Krotoszynie to niezwykle ważne badanie – przechodzimy od analizy stanu polityki kulturalnej w całym mieście (wcześniejsze badania m.in. w Jeleniej Górze, Koszalinie czy Katowicach) do współpracy z konkretną instytucją, dla której nie tylko zgromadzimy wiedzę o funkcjonowaniu środowiska kulturalnego, ale zainicjujemy dyskusję o jej wykorzystaniu przy tworzeniu przyszłej strategii rozwoju Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Efekt końcowy badania stanowić będzie publikacja raportu wraz z rekomendacjami w grudniu 2016 roku.

Badanie jest prowadzone w porozumieniu i na zlecenie Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Kontakt

Projekt jest koordynowany przez Magdę Kubecką (magdakubecka@dnamiasta.pl) i Zofię Penzę (zofiapenza@dnamiasta.pl). Pomysłodawcą badania jest Artur Celiński (arturcelinski@dnamiasta.pl).

//Zdjęcie: Janos Korom Dr. via Flickr.com

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa