DNA Miasta: Diagnoza – wnioski z pierwszego etapu.

Pierwszy etap badania „DNA Miasta: Diagnoza” pokazał, że w miastach kandydujących o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 udało się włączyć instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą do wspólnych prac nad aplikacją konkursową. Przeprowadzone przez […]


Pierwszy etap badania „DNA Miasta: Diagnoza” pokazał, że w miastach kandydujących o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 udało się włączyć instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą do wspólnych prac nad aplikacją konkursową. Przeprowadzone przez nas ankiety pokazały jednak, że nie we wszystkich przypadkach ta współpraca jest równie silna.

Zapraszamy na stronę projektu “DNA Miasta” – www.dnamiasta.pl – znajdą tam Państwo pełną informację o wynikach tego etapu badania.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa