DNA Miasta: Diagnoza – wnioski końcowe

W ręce czytelnika oddajemy raport, który jest podsumowaniem ośmiomiesięcznego projektu badawczego prowadzonego przez zespół DNA Miasta przy wsparciu ekspertów z Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Program DNA Miasta: Diagnoza to […]


W ręce czytelnika oddajemy raport, który jest podsumowaniem ośmiomiesięcznego projektu badawczego prowadzonego przez zespół DNA Miasta przy wsparciu ekspertów z Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Program DNA Miasta: Diagnoza to kontynuacja działań Res Publiki Nowej rozpoczętych w 2008 roku, które koncentrowały się wokół sposobów zwiększania aktywności mieszkańców we wspólnym tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej.

Badania dowiodły, że największą trudność sprawiło angażowanie zwykłych mieszkańców w tworzenie koncepcji i wizji miasta zgłoszonej do konkursu. Warto jednak podkreślić niespotykany wczesniej wzrost zainteresowania kulturą miejską wśród mieszkańców i władz. Miasta podeszły do postawionego im zadania niezwykle. Przygotowały aplikacje, które zakładaja głębokie przemiany w mieście, zarówno w sferze kultury, jak i partycypacji obywatelskiej.

Wyniki naszego badania pokazują jednak, że w miastach kandydujących nie udało się wypracować żadnych nowych mechanizmów włączania zwykłych mieszkańców w proces tworzenia aplikacji. Proces angażowania mieszkańców opierał się głownie na kosultacjach z ekspertami i akcjach informacyjno – promocyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem (do pobrania ) lub jego częścią zawierającym główne wnioski i rekomendacje (do pobrania ).

Powstanie raportu było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury 2010.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa