Dialog i cyfrowa rewolucja

Więcej spotkań, debat, wydarzeń, nowa formuła magazynu Res Publica oraz zmiany w zespole redakcyjnym.


Obserwowanie życia publicznego i dynamiczny rozwój w obszarze innowacji zainspirowały zespół Res Publiki do wprowadzenia licznych zmian w swoich działaniach i strukturze. Od początku tego roku Fundacja Res Publica przekształca się, aby dawać jeszcze więcej do myślenia. 

Wydania elektroniczne Res Publiki Nowej

Od 2018 r. wydania Res Publiki Nowej będą ukazywały się przede wszystkim cyfrowo. Czytelnicy będą mogli pobrać wydania częściej bezpośrednio na stronie. Pierwsze wydanie internetowe jest już dostępne. Nie rezygnujemy przy tym z wersji papierowej, której tradycja wydawnicza trwa od 1979 roku. Res Publica Nowa z kwartalnika przekształca się w nieregularnik, w którym niezmiennie publikowane będą pogłębione treści na najwyższym poziomie.

Cyfrowa kultura polityczna, Polska i Europa Środkowa

W dalszej aktywności Res Publica kieruje się przekonaniem, że “idee mają konsekwencje”. Fundacja rozpoczęła nowe cykle spotkań skupiających praktyków i ekspertów życia publicznego w Polsce i w krajach Grupy Wyszehradzkiej: Res Publica think tank oraz Visegrad Insight Breakfast (w języku angielskim z przedstawicielami ambasad i zagranicznych organizacji) to comiesięczne spotkania w gronie ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy, podczas których poruszane są aktualne i ważne dla Polski oraz V4 kwestie. Mają one na celu budowanie dialogu, wspólnego szukania propozycji rozwiązań oraz inicjowanie działań opartych na współpracy ponad podziałami.

W ramach programu New Europe 100 skupiamy środowisko cyfrowych liderów przyszłości i stawiamy pytania o przyszłość pracy, demokracji i kryteriów sukcesu w dobie rewolucji cyfrowej. Dynamika zmian technologicznych jest coraz większa i coraz trudniej za nią nadążyć. W ramach cyklicznych debat eksperci i sami innowatorzy dyskutują o aktualnych trendach, wyjaśniają zawiłości wokół innowacji, nowych technologii i zmieniającej się wraz z nimi legislacji.       

Zmiany w zespole

W marcu Fundacja Res Publica powołała nowy skład zarządu. Wiceprezesami w zarządzie zostali Magdalena Jakubowska, poprzednio związana z PISM i amerykańskim think-tankiem CEPA, oraz Tomasz Kasprowicz, doktor ekonomii, przedsiębiorca, redaktor działu ekonomia Res Publiki i wieloletni współpracownik Fundacji. Prezesem zarządu pozostał Wojciech Przybylski. Sekretarzem tytułu Res Publica Nowa oraz redaktorem publica.pl został Piotr Górski – od kilku lat związany z Fundacją.

Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie dwóch tytułów: Res Publica Nowa i Visegrad Insight. Prowadzi także projekty takie jak New Europe 100, organizuje konferencje, debaty i spotkania eksperckie

Res Publica Nowa