Debaty – „Wejdź w układ”

Szkoła Liderów, Fundacją im. S. Batorego oraz “Krytyka Polityczna”, “Liberte!” i “Res Publica Nowa” zorganizują w ramach akcji “Masz głos, masz wybór” ogólnopolską serię debat pod hasłem “Wejdź w układ!”. Celem debat jest promowanie dyskusji […]


Szkoła Liderów, Fundacją im. S. Batorego oraz “Krytyka Polityczna”, “Liberte!” i “Res Publica Nowa” zorganizują w ramach akcji “Masz głos, masz wybór” ogólnopolską serię debat pod hasłem “Wejdź w układ!”. Celem debat jest promowanie dyskusji o mechanizmach wciągania aktywnych osób do lokalnej polityki. W ich trakcie zaproszeni politycy i eksperci odpowiedzą m.in. na pytania: – skąd biorą się lokalni politycy? – jakie mechanizmy regulują przepływ elit lokalnych i samorządowych? – jak aktywny obywatel może zostać jednym z nich? – czy główne partie polityczne są otwarte na nowych ludzi?

Zapraszamy Państwa na debaty w Szczecinie i Lublinie!

Debata w Szczecinie z udziałem Anny Nowak, Krzysztofa Iszkowskiego, Piotra Krzystka i Jędrzeja Wijasa odbędzie się w czwartek, 14 X 2010 r. w Obserwatorium Kultury, al. Wojska Polskiego 90, o godz. 19.00. Czekamy na potwierdzenie udziału kolejnych panelistów. Rozmowę poprowadzi Artur Celiński. Lokalnym partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.

Debata w Lublinie z udziałem Henryka Wujca, Piotra Zawrotniaka i Tomasza Rakowskiego odbędzie się w czwartek, 14 X 2010 r. o godz. 17.00 w Trybunale Koronnym, ul. Rynek 1. Rozmowę poprowadzi Łukasz Jasina. Lokalnym partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Homo Faber.

Debaty są otwarte dla publiczności- zapraszamy!

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa