Debata we Wrocławiu

TYRANIA OPINII Res Publica Nowa i Infopunkt Łokietka 5 zapraszają na debatę „Tyrania opinii”. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2012 r., o godz. 18.00 w Infopunkcie Łokietka 5. O fenomenie obywatelskiego uczestnictwa – eksperymentach z […]


TYRANIA OPINII

Res Publica Nowa i Infopunkt Łokietka 5 zapraszają na debatę „Tyrania opinii”.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2012 r., o godz. 18.00 w Infopunkcie Łokietka 5.

O fenomenie obywatelskiego uczestnictwa – eksperymentach
z partycypacją, ruchami oburzonych i mediami społecznościowymi
i związanymi z nimi konsekwencjami dla roli opinii publicznej i znanego nam modelu demokracji rozmawiać będą:

Katarzyna Liszka, Roland Zarzycki, Łukasz Medeksza oraz Artur Celiński

***

Punktem wyjścia do rozmowy będzie ostatni numer kwartalnika „Res Publica Nowa” poświęcony „Tyranii Opinii”.

Katarzyna Liszka
absolwentka kulturoznawstwa i filozofii, autorka pracy doktorskiej pt. Etyka i pamięć po Holokauście, nauczyciel akademicki. Autorka licznych publikacji na temat współczesnej, humanistyki oraz przekładów, m.in. J. Derridy, M. Walzera, J. Golfarba, P. Rosanvallona. Współzałożycielka Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”

Roland Zarzycki
doktor matematyki, doktorant na UWr, nauczyciel akademicki, referent na konferencjach krajowych i zagranicznych, kierownik projektów badawczych. Pracownik biura Wrocław 2016, współautor aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Zaangażowany w tworzenie spółdzielni PaNaTo w ramach międzynarodowego projektu Future City Jobs. Współtwórca inicjatywy Nie Nasz Dług. Publicysta, internacjonalista, wegetarianin.

Łukasz Medeksza
Pełnomocnik Zarządu Woj. Dolnośląskiego ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sekretarz zarządu wrocławskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. W latach 2000-2010 dziennikarz wrocławskich mediów (m.in. szef redakcji internetowej Radia Wrocław), bloger. Współorganizator debat o rozwoju miast – m.in. corocznych Forów Metropolitalnych (od 2009 ), debat w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia (od 2010 r.), kurator spotkań Habeas Lounge (m.in. Łokietka 5 i MWW). Współautor Strategii Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha, współorganizator I Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej (2011). Współpracownik kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”.

Artur Celiński
politolog, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą instytucjonalizacji demokratycznych innowacji w Polsce. Zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”. Współtwórca metody i szef zespołu „DNA Miasta”

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Jeden komentarz “Debata we Wrocławiu”

Skomentuj

Res Publica Nowa