Debata „DNA Miasta” w Łodzi

Zespół DNA Miasta zaprasza do udziału w warsztatach DNA Miasta dotyczących polityki kulturalnej oraz sesji plenarnej o prawie do miasta z udziałem szefa DNA Miasta, Artura Celińskiego. Odbędą się one w dniach 27-29 października br. […]


Zespół DNA Miasta zaprasza do udziału w warsztatach DNA Miasta dotyczących polityki kulturalnej oraz sesji plenarnej o prawie do miasta z udziałem szefa DNA Miasta, Artura Celińskiego. Odbędą się one w dniach 27-29 października br. w ramach łódzkiego Regionalnego Kongresu Kultury.

Planowane warsztaty (piątek 28.10., godz. 13:00, Łódzki Dom Kultury) są częścią rocznego projektu DNA Miasta realizowanego od czerwca 2011 r. w Toruniu i Łodzi. Poprzedziła je diagnoza istniejących problemów polityki kulturalnej i spotkania robocze z partnerami projektu, ekspertami oraz władzami miasta.

Wynikiem przeprowadzonych rozmów jest zgoda co do listy najważniejszych tematów, na których powinien koncentrować się projekt DNA Miasta w Łodzi. Należą do nich: sposób finansowania polityki kulturalnej miasta, współpraca środowiska kulturalnego i władz miasta oraz współpraca instytucji i organizacji kulturalnych.

Scenariusz warsztatów został opracowany we współpracy z przedstawicielami Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie zespołu DNA Miasta, partnerów projektu oraz radnych łódzkiej Komisji Kultury, podczas którego zostaną wypracowane zasady współpracy z miastem. Pozwoli to na implikację rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Warsztaty DNA Miasta będą prowadzone przez Magdalenę Malińską, Aleksandrę Niżyńską, Marię Dębińską oraz szefa zespołu, Artura Celińskiego i odbywać się będą w kilku częściach. W ramach pierwszej z nich (godz. 13:00 – 14:00) przedyskutowana zostanie wypracowana wcześniej diagnoza oraz lista głównych tematów, które zostały  opracowane podczas spotkań roboczych.

Kolejna część (godz. 15:15 – 16:45) poświęcona zostanie próbie odpowiedzi na pytania dotyczące pożądanego kształtu polityki kulturalnej – zarówno na poziomie ogólnym, jak i odnoszącym się do konkretnych miejsc i problemów. Celem tego punktu warsztatów będzie również opracowanie konkretnych propozycji rozwiązań problemów omówionych w pierwszej części spotkania. Efektem drugiej części warsztatów będzie wstępna lista sugestii i propozycji, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego (w godz. 17:15 – 18:45).

Po zakończeniu warsztatów, spośród ich uczestników zostaną wyłonione osoby, które będą zaproszone do udziału w kolejnym etapie programu DNA Miasta. Będzie on polegał na  pracach w  grupach roboczych opracowujących szczegóły zaproponowanych wcześniej pomysłów i rozwiązań, określenia ich potencjalnych korzyści, konsekwencji i kosztów. Do tego etapu zostaną również zaproszeni mieszkańcy potencjalnie niezainteresowani kulturą. Celem tych działań ma być przede wszystkim zainteresowanie mieszkańców toczącą się debatą i uzyskanie ich opinii na temat wydarzeń kulturalnych i dostępu do kultury w ich miejscu zamieszkania.

Dopełnieniem obecności Res Publiki Nowej na Regionalnym Kongresie Kultury będzie wystąpienie Artura Celińskiego poświęcone realności towarzyszącego nam optymizmu, które odbędzie się w ramach  II Sesji Plenarnej: Prawo do miasta – Kultura jako dobro wspólne (czwartek, 27.10., godz. 13:00 – 14:45, Filharmonia Łódzka). Kwestie poruszone przez Artura Celińskiego dotyczyć będą podstawowych założeń projektu DNA Miasta i wpisują się w jeden z głównych tematów RKK –  prawa do miasta, a więc prawa do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu ma służyć i jak powinno funkcjonować. Poruszona zostanie kwestia warunków prawnych, kompetencji oraz chęci zmian, w których realizowana jest zarówno metoda DNA Miasta, jak i inne sposoby konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Kluczowe pytanie dotyczy tego, w jaki sposób możemy zagwarantować efektywność naszych działań. Jak dotrzeć i przekonać władze, jak zainteresować obywateli? I w końcu, w jaki sposób pomóc w stworzeniu partnerskiego dialogu, którego efekty spotkają się z oczekiwaniami?

Regionalny Kongres Kultury wraz działaniami towarzyszącymi ma stworzyć przestrzeń dla środowiskowej dyskusji nad pożądanym kształtem kultury w Łodzi i w województwie łódzkim. W obradach wezmą udział przedstawiciele sektora kultury i przemysłów kreatywnych – instytucji, organizacji pozarządowych – przedsiębiorcy, artyści i eksperci. Głównym celem RKK jest rozpoczęcie debaty publicznej nad diagnozą stanu kultury, a także regionalną polityką w tym obszarze. Dyskusje Kongresowe ujęte w formę sesji plenarnych, sesji panelowych, warsztatów i wydarzeń towarzyszących krążyć będą wokół czterech tematów: Praktyki kulturowe, Polityka kulturalna, Prawo do miasta, Przemysły kreatywne. To okazja, aby na szerokim publicznym forum przedstawić swoje oczekiwania i uwagi dotyczące zarówno Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego, jak i Strategii Rozwoju Kultury dla Łodzi, nad którą prace rozpoczną się tuż po zakończeniu Kongresu. Dokumenty te określą priorytety, główne obszary działania i sposoby wdrażania pożądanych rozwiązań na najbliższe lata.

Szczegółowy opis działań w ramach projektu DNA Miasta znajduje się tutaj.

Więcej informacji o Regionalnym Kongresie Kultury można znaleźć na jego oficjalnej stronie.

Partnerzy DNA Miasta 2011/2012 w Łodzi:

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa