Debata „Kultury Liberalnej”: „Polacy i Ukraińcy. W pułapce historii?” – 7 czerwca, godz. 19.00

Ostatnich kilka dekad sprzyja dyskusjom na temat *tożsamości narodowej oraz czynnikówją budujących*. W Europie Środkowo-Wschodniej mikrohistorie dowodzą że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wydaje się zwolennikom czarno-białej wersji historii. Polacy, Ukraińcy, Żydzi ukształtowali się […]


Ostatnich kilka dekad sprzyja dyskusjom na temat *tożsamości narodowej oraz czynnikówją budujących*. W Europie Środkowo-Wschodniej mikrohistorie dowodzą że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, niż wydaje się zwolennikom czarno-białej wersji historii. Polacy, Ukraińcy, Żydzi ukształtowali się we wspólnym świecie, którego pozostałości nie były w stanie zniszczyć wojna i tworzony po jej zakończeniu mit państwa jednonarodowego. Późniejsze czasy (również rok 1968) zmuszały mieszkańców naszego regionu do dokonywania wyborów i ciągłego określania się. Ihor Szewczenko bohater książki „Zakorzeniony kosmopolita”, stanowiącej punkt wyjścia do dyskusji, godził w sobie postawę patrioty i obywatela świata. Nie było dla niego problemem łączenie ukraińskiej tożsamości i swoiście pojętego polskiego patriotyzmu. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że akceptacja wielokulturowości nie jest jeszcze powszechnie dominującą (nawet wśród elit) postawą. Czy w dalszym ciągu dominuje w naszym dyskursie dziewiętnastowieczna koncepcja „narodu”? Jak bardzo zmieniło się nasze myślenie o tym problemie w ciągu ostatnich dwudziestu lat?

W spotkaniu udział wezmą: Michał Łuczewski, Łukasz Pawłowski, Lidia Stefanowska oraz Łukasz Adamski.

Debatę poprowadzi Łukasz Jasina.

Termin: 7 czerwca (wtorek), godz. 19.00Organizator: „Kultura Liberalna”Współpraca: Chłodna 25

Patroni: „Res Publica Nowa”, „Gazeta Wyborcza”, „Nowa Europa Wschodnia”, „Nasze Słowo”, TVP Historia, Portal Spraw Zagranicznych

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa