Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?

Na tegorocznym Europejskim Forum Nowych Idei, którego jesteśmy partnerem merytorycznym, będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy wskaźniki PKB mówią nam coś o dobrobycie


Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia? Prognozy na ten temat zostaną sformułowane podczas jednego z paneli tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei 2017, w którym udział wezmą: Salvatore Babones (profesor Uniwersytetu w Sydney, Australia), Romina Boarini (koordynator ds. inicjatywy na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD), Edoardo Campanella (ekonomista z Aspen Institute, Włochy), Ignacy Morawski (szef Działu Analiz i Raportów Branżowych w Bonnier Business Polska, Polska) oraz Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polska). Panel poprowadzi Wojciech Przybylski (prezes Fundacji Res Publica, Polska).

PKB to wskaźnik coraz częściej krytykowany za brak miarodajnej oceny efektywności rządów. Nie uwzględnia wielu czynników ważnych przy ocenie dobrobytu w państwie, m.in. czasu wolnego, produkcji tzw. „szarej strefy”, wartości wytworzonych przez wolontariuszy lub zanieczyszczenia środowiska. Z drugiej strony wydaje się, że wskaźnik PKB pomija pojęcie „jakości”. Sumuje on wszystkie czynniki, uwzględniając także produkcję „antydóbr”, np. używek. Istnieją alternatywy, jak chociażby parytet siły nabywczej (PPP – purchasing power parity) lub wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index). Wydaje się jednak, że nadal nie dorównują one produktowi krajowemu brutto. Czy wiemy, czym zastąpić PKB?

Rosnące nierówności społeczne w obszarach takich jak edukacja, zarobki czy poziom życia wpływają na poziom dobrobytu państwa. Załóżmy, że nierówności są przypadkowym efektem ubocznym współczesnego modelu gospodarczego – jak można ich uniknąć lub chociaż zmniejszyć, nie destabilizując przy tym gospodarki? Co natomiast, jeżeli stanowią one rynkową konieczność? Jakie powinny być cele polityki rządów w zakresie dobrobytu państwowego? Wraz z naszymi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Porozmawiamy o tym, czy państwa powinny podjąć działania redukujące istniejące nierówności, a także przyjrzymy się priorytetom „współczesnego człowieka” – odbiorcy i podmiotu gospodarki.

Sesja panelowa „Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?” odbędzie się w CZWARTEK 28 WRZEŚNIA O GODZINIE 8.00 W SALI „COLUMBUS A” w Centrum Konferencyjnym Sheraton w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie odbywa się pod hasłem „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu”. Res Publica jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Więcej o tym, czy w Europie Środkowej żyje się lepiej można przeczytać w najnowszym numerze magazynu Visegrad Insight do nabycia w naszej księgarni.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa