„Central Europe as City” – wydanie specjalne RPN

„Res Publica Nowa” razem z czeskim czasopismem „HOST” we wspólnym wydaniu poruszają tematykę Europy Środkowej z perspektywy miasta. Wydanie powstało we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych, w skład której wchodzą: „Eurozine”, słowacki magazyn „Kritika&Kontext” […]


„Res Publica Nowa” razem z czeskim czasopismem „HOST” we wspólnym wydaniu poruszają tematykę Europy Środkowej z perspektywy miasta. Wydanie powstało we współpracy z europejską siecią czasopism kulturalnych, w skład której wchodzą: „Eurozine”, słowacki magazyn „Kritika&Kontext” oraz węgierski „Magyar Lettre Internationale”.

Numer poświęcony jest Europie Środkowej postrzeganej jako sieć, rozproszonych, ale połączonych ze sobą, miast. Zawarte w numerze artykuły pokazują, jak dużą rolę odegrały małe miasteczka w kształtowaniu się tożsamości Europy Środkowej.

Ze zmianami historycznymi, tu zachodzącymi w małym miasteczku, od zawsze próbowała się zmierzyć zapisująca codzienność literatura. Małe miasto często jawi się jako mało atrakcyjne miejsce do mieszkania. Jednak to takie miejsca są soczewką ogólnospołecznych zmian – także tych spowodowanych zawirowaniami historycznymi. To w nich dochodzi do przewartościowań, czy prób odbudowania tożsamości ich mieszkańców.

W numerze znajdują się zdjęcia młodych, obiecujących fotografów z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Od lipca numer jest dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Numer wydany został w języku angielskim.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa