Blokowiska. Reaktywacja. Społeczna rewitalizacja blokowisk.

W dniach 17 – 18 czerwca na Targówku odbędą się warsztaty, interwencje artystyczne oraz międzynarodowa konferencja dotyczące rewitalizacji tzw. „blokowisk”, szczególnie budownictwa wielkopłytowego w Dzielnicy Targówek. Projekt ma zachęcić do dyskusji oraz podjęcia działań w […]


W dniach 17 – 18 czerwca na Targówku odbędą się warsztaty, interwencje artystyczne oraz międzynarodowa konferencja dotyczące rewitalizacji tzw. „blokowisk”, szczególnie budownictwa wielkopłytowego w Dzielnicy Targówek.

Projekt ma zachęcić do dyskusji oraz podjęcia działań w tym obszarze w aspekcie społeczno-kulturowym. Ma przede wszystkim zaangażować władze, samorządy, instytucje pozarządowe, artystów, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców dzielnicy do wspólnego włączenia się w proces rewitalizacji powierzchni miejskiej znajdującej się na obszarze dzielnicy. Organizatorem projektu jest Urząd Dzielnicy Targówek.

Projekt inny niż wszystkie…Organizatorzy projektu angażując wiele grup społecznych pragną wypracować długookresową strategię rewitalizacji społecznej dla dzielnicy. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu poruszone zostaną także kwestie rewitalizacji dzielnic podmiejskich, tzn. niezagospodarowanie obszarów poprzemysłowych i pokolejowych, tworzenie grodzonych osiedli jako enklaw wygodnego życia w strefie podmiejskiej, powstawanie wykluczonych grup społecznych, niewielkie poczucie tożsamości lokalnej, związku z miejscem oraz niska aktywność na rzecz lokalnej społeczności. Niekonwencjonalne podejście artystów, animatorów kultury oraz urbanistów do tematu zagospodarowania przestrzeni miejskiej jest szczególnie widoczne w warsztatach i happeningach angażujących całą społeczność Targówka.

Korzyści nie do przecenienia…Zachęcenie do udziału w projekcie tak wielu grup społecznych ma przede wszystkim przyczynić się do podjęcia efektywnych działań na rzecz zagospodarowania rzeczywistości miejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyła społeczności lokalnej. Rewitalizacja „blokowisk” to nie tylko ożywianie zdegradowanych obszarów miast, poprawa funkcjonalności czy wygody użytkowania, to przede wszystkim działania na rzecz poprawy jakości mieszkańców, budowa więzi i relacji między ludźmi, kształtowanie poczucia dumy w umysłach wszystkich mieszkańców.

“Res Publica Nowa” jest patronem medialnym wydarzenia.

Odwiedź stronę internetową projektu. Zostań fanem na Facebooku.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa