PWS

Kontra: Polityczna Sfera (Białoruś)

Od profesjonalnego pisma związanego z naukami politycznymi na Białorusi powinno się wymagać skupienia na zestawie określonych tematów w ramach ustalonych teorii, a nie wychodzenia „poza”, w nieznane, rzadkie, wymagające. Jednak ta zasada nie odnosi się do „Politycznej Sfery”, nawet jeśli już sam tytuł jest zbyt ambitny jak na warunki panujące w kraju. „Polityczna Sfera” jest […]

Czytaj więcej
Aktualności

Kontra: Nowy czas (Białoruś)

„Nowy Czas” jest ciekawym zjawiskiem na białoruskim rynku mediów – wypełnił na nim pewną niszę. Ukazuje się od 2002 roku – do dzisiaj wyrobił sobie opinię wiarygodnego źródła informacji oraz analiz dotyczących różnych dziedzin życia. Podejmuje kwestie społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe – istotne zarówno w życiu codziennym, jak i w szerszej perspektywie geopolitycznej. W […]

Czytaj więcej
Aktualności

Kontra: Nowaja Europa

Już sama nazwa magazynu jasno wskazuje, że jest on miejscem, gdzie Europa jest właściwym, najistotniejszym oraz poddawanym refleksji zagadnieniem. „Nowaja Europa” („Nowa Europa”) publikuje analityczne i informacyjne artykuły o politycznych oraz kulturowych tendencjach rozwoju Unii Europejskiej, strategiach regionalnych, Partnerstwie Wschodnim oraz – oczywiście – o relacjach pomiędzy Białorusią a UE. Starania, by zaangażować białoruskie władze […]

Czytaj więcej