Polityka

Stowarzyszenie Umarłej Edukacji

Pod koniec lat osiemdziesiątych w polskiej edukacji pojawił się nurt humanizacyjny – dążący do zmniejszenia dystansu między nauczycielem a uczniami oraz ich indywidualnego traktowania.  Jednak obecnie odwoływanie się do humanistycznej edukacji stanowi jedynie listek figowy dla drastycznego obniżenia poziomu kształcenia, wynikającego z przekształceń na rynku pracy.

Czytaj więcej
Kultura

Asocjacyjne kuriozum pop-kultury – przypadek Nergala

Dawno już subkultury przestały budować realne alternatywy. To, co jeszcze w latach osiemdziesiątych i w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych stanowiło kreatywną niszę dla niepokornych umysłów, rozpłynęło się wraz z rozszerzającymi się granicami „tolerancji” i „wolności twórczej”. Idea buntu względem rzeczywistości, rebelii znajdującej swój wielowymiarowy finał w artystycznych manifestach, muzycznych przewartościowaniach, ulicznych happeningach, zaangażowanych demonstracjach, literackich […]

Czytaj więcej