Polityka

Podmiot, polityka i filozofia demokracji

Każda suwerenna władza formułuje ciało polityczne, na szczycie którego umieszczona jest głowa wypowiadająca rozkazy, które pozostałe części ciała muszą wykonywać. Czy obecnie przyszło nam rozstać się z modelem Lewiatana? Czy możemy przyjąć, że możliwe jest rządzenie „bez głowy wydającej rozkazy”?  I czy na rozstaniu z tym modelem i porzuceniu przeświadczenia, że rządzić może tylko podmiot zunifikowany, […]

Czytaj więcej