Aktualności

Całkowite zniesienie barier

Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska ogranicza dostęp do największej liczby zawodów. Ponieważ obecnej debacie o deregulacji coraz skuteczniej ton narzucają piarowcy i przedstawiciele broniących swoich przywilejów korporacji zawodowych, warto przypomnieć argumenty przemawiające za jak najszerszym otwarciem dostępu do zawodów.

Czytaj więcej