Kultura

Rozważania o wieku XX

W „Rozważaniach o wieku XX” dużo jest o odpowiedzialności intelektualistów. Judt nazywa XX wiek „stuleciem intelektualistów” – architektów wyobraźni tyranów, a pośrednio tłumów, tragicznych hochsztaplerów, ale i wielkich idealistów, przywołujących chętnie uniwersalne abstrakcje: „prawa człowieka”, „sprawiedliwość”, „prawda”. To na intelektualistach spoczywa brzemię odpowiedzialności. Punkty odniesienia? – postawa Koestlera, Camusa, Bluma czy Arona.

Czytaj więcej