Kultura

Fotografie wroga

Jak wygląda wojna widziana oczami żołnierzy? Dlaczego w ogóle fotografują, narażając się na sankcje karne? Żołnierz to turysta w mundurze, ale komponowane przez niego pocztówki bywają brutalne i obsceniczne.

Czytaj więcej