Polityka

Pokora wobec wschodnioeuropejskiego losu

Podsumowując 2010 rok na Ukrainie, w nieunikniony sposób natykamy się na ukryty w słowie „podsumowanie” arytmetyczny sens dodawania, wzrostu i zwiększania. Jednak wzrost tego roku był tak szczególny, że trzeba mówić raczej o odejmowaniu i stracie. W ciągu tego roku nasz zespół w Fundacji Polityki Dobrej Jakości prowadził ciągłą analizę wydarzeń (event analysis) w życiu […]

Czytaj więcej
Polityka

Jakość władzy

Próba oceny ukraińskich elit Kiedy tak zwana „trzecia fala demokratyzacji” objęła terytoria Związku Radzieckiego i bloku komunistycznego, co doprowadziło do utworzenia niezależnych państw, przed elitami władzy nowych demokracji stanęły całkowicie nowe wymagania. Regionalne elity republik radzieckich musiały jak najszybciej zmienić sam sposób swojego istnienia: od tej chwili musiały rozwiązywać państwotwórcze zadania. Sprawę dodatkowo utrudniał fakt, […]

Czytaj więcej