Polityka

Orkiestra na Titanicu gra coraz głośniej

“Codziennie modlę się o to, by zachować swój wewnętrzny świat, by nie skarłowacieć” – Hermann Hesse W świeżo wydanej książce Edukacja i sfera publiczna (2010, Wyd. Impuls) dwóch radykalnych pedagogów – Henry A. Giroux i Lech Witkowski – analizuje kondycję kulturową współczesnego uniwersytetu w społeczeństwach Zachodu. Jak czytamy w tej interesującej publikacji, uniwersytet – zgodnie […]

Czytaj więcej