Miasto

Narzędzia partycypacji nie gwarantują partycypacji

Narzędzia partycypacji, jak planowanie partycypacyjne przestrzeni czy budżet obywatelski, mają na celu włączenie mieszkańców miast i gmin w procesy decyzyjne. Narzędzia te nie precyzują jednak, kto dokładnie za ich pomocą ma zostać w te działania włączony. Przyglądając się różnym działaniom partycypacyjnym, które toczą się w polskich miastach, nasuwają się pytania o to, kto jest ich […]

Czytaj więcej