Miasto

Gdzie się podziała polska polityka przestrzenna?

Rolą polityki przestrzennej jest sterowanie procesami rozwoju regionalnego w ten sposób, aby ograniczać niedoskonałości rynkowe. Polityka przestrzenna wzmacniająca procesy prowadzące do polaryzacji nie jest polityką we współczesnym rozumieniu tego słowa, a jedynie zbiorem haseł. O przejściu od dylematu „spójność czy konkurencyjność” do konkretnych działań pisze Mariusz Sokołowicz.

Czytaj więcej