Polityka

Europa Środkowo-Wschodnia a niemiecka Ostpolitik

Wspólna wizyta ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego w Kijowie w lutym tego roku była ostatnim momentem kiedy mówili jednym głosem. Od lutego obserwować można stopniowe rozchodzenie się stanowisk Polski i Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie. Podczas gdy Warszawa wzywa do zaostrzenia stanowiska Zachodu wobec Rosji i zdecydowanie popiera integralność terytorialną Ukrainy, Berlin prowadzi niejasne […]

Czytaj więcej