Polityka

Europa równych szans

Gdy Polska wstępowała w 2004 roku do stosunkowo silnej Unii Europejskiej, mniejszościowa, ale zauważalna grupa naszych współobywateli wyrażała wobec tego kroku rezerwę, a nawet wrogość. Paradoks historii sprawił, że dziś, gdy przeżywamy największy jak dotąd w historii kryzys instytucjonalny i aksjologiczny Wspólnoty, problematyka europejska zeszła z porządku dziennego narzekań Polaków.

Czytaj więcej