Polityka

Czy rewolucja na Majdanie obali oligarchiczny system?

Trwające od listopada 2013 r. protesty na Majdanie doprowadziły do usunięcia dotychczasowej władzy i powołania nowego rządu. Sprowokowały również bezprecedensową reakcję Rosji. Warto zadać pytanie, czy obecne protesty na Ukrainie doprowadzą do rozmontowania oligarchicznego systemu, czy też odwrotnie – zakończą się jedynie kosmetycznymi zmianami?

Czytaj więcej
Polityka

Postdemokracja

Postdemokracja oznacza uwiąd procesów demokratycznych, zlewania się elit politycznych, kulturowych oraz ekonomicznych. Bazując na tej definicji łatwo można zauważyć, że jest to zjawisko uniwersalne, zachodzące zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej.

Czytaj więcej