Miasto

Przyszłość suburbiów

Jak będzie wyglądało podmiejskie życie Polaków w 2018 roku? Próba odpowiedzi na to pytanie jest jednocześnie próbą skonstruowania planu działania dla planistów, administracji lokalnych, dla nowych i rdzennych mieszkańców suburbiów. Może nie wszystko jeszcze stracone?

Czytaj więcej