Polityka

Dlaczego brak protestów na kampusach w USA?

Wyższe uczelnie w państwach Zachodu obierają nowy, globalny kurs w polityce – najżywszym przykładem są ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Również Stany Zjednoczone nie pozostają w tyle, skoro ich uniwersytety podnoszą czynsze oraz obniżają finansowe zapomogi, wykorzystując kryzys dla własnych celów. Tym samym powstaje ogromne napięcie pomiędzy tradycyjną oraz kapitalistyczną wizją edukacji. Żywiołowa reakcja środowiska […]

Czytaj więcej