Polityka

Pytania o przyszłość

Na pytanie o przyszłość Europy nie umiem odpowiedzieć inaczej niż spoglądając najpierw w jej przeszłość, bo przecież Europa jest zjawiskiem historycznym, nieuchronnie zmiennym, a jej powojenna integracja jest tylko jednym z rozdziałów tej bardzo długiej historii – przypominamy artykuł profesora Jacka Kochanowicza, opublikowany w „Zdradzie Dziedzictwa”.  Profesor zmarł 3 października.

Czytaj więcej