Polityka

Sen o światowym sarmacie?

Polski nowy mieszczanin kroczy w pochodzie ku widmowej, globalnej przyszłości lub śni o powrocie do równie widmowej przeszłości. Koniecznym warunkiem wyzwolenia się z tej wyobrażeniowej pułapki jest rozpoznanie i przyswojenie pozycji, jaką klasa średnia zajmuje w uniwersum symbolicznym. O tym, co powinniśmy zrobić, aby stać się rzeczywistym podmiotem politycznym z Andrzejem Lederem rozmawia Magda Roszkowska.

Czytaj więcej