Alain Finkielkraut o Europie Środkowej

W środę, 29 czerwca 2011 r. w redakcji spotkanie pt. „Central European Conference of Political Concepts”. Gościł na nim m.in. Alain Finkelkraut


W środę, 29 czerwca 2011 r. w redakcji Res Publiki Nowej odbyło się spotkanie promujące projekt „Central European Conference of Political Concepts” w której wzięli udział m.in. goszczący w Polsce Alain Finkelkraut, Wojciech Przybylski (Res Publica Nowa), Aleksander Kaczorowski (Newsweek Polska), Piotr Zychowicz (Rzeczpospolita) oraz uczestnicy konferencji „Central European Dictionary of Political Concepts”. Alain Finkelkraut zwrócił uwagę na historyczną wartość idei środkowoeuropejskiej z okresu zimnej wojny dla podtrzymania idei Europy.

Wojciech Przybylski mówił o założeniach „Słownika Środkowoeuropejskiego” – “Tworzymy nową jakość – grupę młodych analityków i liderów opinii pracujących nad debatą publiczną Europy Środkowej. Na pytanie – czym jest Europa Środkowa? – odpowiadamy: tym czym chcemy, żeby ona była. Jest to fascynujący projekt konstrukcji owej idei na nowo w oparciu realnie istniejące przesłanki i wyzwania społeczne, geopolityczne i kulturowe”, a Aleksander Kaczorowski poruszył geopolityczny wymiar „idei środkowoeuropejskiej” zwracając uwagę między innymi na potrzebę integracji systemów energetycznych państw Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw UE, a także potencjału współpracy dostrzeganego w tym obszarze przez Niemcy.

Więcej informacji tutaj.

Sponsor:

www.visegradfund.org

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa