9. Letnia Szkoła Wyszehradzka – Rekrutacja

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza studentów, doktorantów i młodych absolwentów wyższych uczelni z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do udziału w 9. Letniej Szkole Wyszehradzkiej. Tegoroczna edycja projektu realizowana będzie w Krakowie […]


Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza studentów, doktorantów i młodych absolwentów wyższych uczelni z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do udziału w 9. Letniej Szkole Wyszehradzkiej. Tegoroczna edycja projektu realizowana będzie w Krakowie od 4 do 17 lipca. Na interdyscyplinarny program Szkoły złożą się prowadzone przez międzynarodowe grono wybitnych ekspertów wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące problemów regionu, Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej.

Tematy zaproponowane uczestnikom Letniej Szkoły Wyszehradzkiej 2010 będą się koncentrować wokół problemów związanych z funkcjonowaniem światowych instytucji, Partnerstwem Wschodnim, ochroną środowiska, migracjami, a także współpracą regionalną i euroatlantycką. Zaplanowane zostały również kulturoznawcze i artystyczne zajęcia warsztatowe.

Zajęcia będą się odbywać głównie w Willi Decjusza, renesansowym kompleksie pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej w Krakowie, ale także zostaną zorganizowane wizyty studyjne w innych miejscach w Krakowie i sesja wyjazdowa małopolskim Szlakiem Renesansu i Szlakiem Architektury Drewnianej.

Urozmaicony program Letniej Szkoły Wyszehradzkiej wraz z ofertą dodatkowych zajęć integracyjnych ułatwia przełamywanie stereotypów, budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy uczestnikami – młodymi ludźmi, którzy wkrótce stanowić będą o politycznej, ekonomicznej i kulturalnej przyszłości swoich krajów i kontynentu.

Letnia Szkoła Wyszehradzka, której inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza, organizowana jest we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Pragi, Centrum Badawczym Etniczności i Kultury z Bratysławy, Fundacją Cracovia Express z Budapesztu oraz Fundacją EuroRegio Ukraine z Kijowa.

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa w programie Szkoły, koszty materiałów edukacyjnych, dodatkowych atrakcji, sesji wyjazdowych, noclegu i wyżywienia. Uczestnicy opłacają jedynie podróż do i z Krakowa, koszty komunikacji w obrębie Krakowa, własne ubezpieczenie oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 75 Euro.

Ostateczny termin składania aplikacji upływa 31 marca 2010.

Wszystkie materiały i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza: www.villa.org.pl

Organizator:Stowarzyszenie Willa Decjusza30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 17 Awww.villa.org.pl

Koordynacja projektu:Anna Kowalska – ania@villa.org.plJadwiga Figiel-Stoch – jaga@villa.org.pl

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa