Zmarł Prof. Marcin Król (1944-2020)


Odszedł Prof. dr hab. Marcin Król, historyk idei, filozof, współzałożyciel Res Publiki Nowej, wieloletni redaktor naczelny i Przewodniczący Rady Fundacji Res Publica, wieloletni dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Fundacji Batorego, autor książek, publicysta. Zostawił po sobie nie tylko wspaniałe dziedzictwo intelektualne, ale również wpłynął na myśl polityczna dzisiejszych pokoleń z każdej strony sporu.

W imieniu zespołu całego zespołu Res Publiki składamy wyrazy współczucia Jego Najbliższym.

Przypominamy teksty Profesora:

Ostatnią opublikowaną w Res Publice rozmowę:

Jak ułożyć świat na nowo? Rozmowa z Marcinem Królem

Zbiór tekstów o „stylu myślenia”, czyli o stylu życia intelektualnego:

Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą

I kilka wcześniejszych publikacji na naszych łamach:

KRÓL: Solidarność i Nowa Europa

KRÓL: Wybaczyć i zapomnieć

KRÓL: Poza przeszłością – poza czasem. Szkic

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa