5. Forum Metropolitalne

Wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na 5. Forum Metropolitalne, które odbędzie się 4 października 2013 roku we Wrocławiu. Wydarzenie zgromadzi samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych, naukowców, urbanistów i politologów. Res Publica Nowa oraz Visegrad Insight są partnerami medialnymi Forum. […]


Wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na 5. Forum Metropolitalne, które odbędzie się 4 października 2013 roku we Wrocławiu. Wydarzenie zgromadzi samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych, naukowców, urbanistów i politologów. Res Publica Nowa oraz Visegrad Insight są partnerami medialnymi Forum.

Łukasz Medekasza: 5. Forum Metropolitalne jest właśnie m.in. po to, by zastanowić się czy tego typu doświadczenia (zwłaszcza zdobywane w ramach LGD czy na Nadodrzu) można potraktować jako forpocztę, laboratorium dla polityki miejskiej planowanej na lata 2014-2020. Więcej o temacie Forum można przeczytaj TUTAJ.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (V piętro). Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w dwóch językach – polskim i angielskim. Udział w Forum jest bezpłatny.

fot. materiały organizatora
fot. materiały organizatora

Ideę 5. Forum Metropolitalnego można streścić nową wersją starego przysłowia: bez współpracy nie ma kołaczy. Pomysłodawców Forum interesuje, czy dolnośląskie samorządy, organizacje pozarządowe, eksperci i firmy potrafią współpracować ze sobą dla dobra miast. Co już teraz  robią razem? Co jeszcze mogą zrobić wspólnie? Na jakie wsparcie – i skąd – mogą liczyć?

Układając program tegorocznego Forum założono, że głównym wątkiem obrad powinno być tzw. multi-level governance, czyli wielopoziomowe zarządzanie. Pod tym hasłem kryją się partnerstwa zawiązywane przez różne podmioty w celu wspólnej realizacji projektów. Multi-level governance jest promowane przez Unię Europejską. Działalność takich partnerstw na obszarach miejskich i wiejskich, zwłaszcza w obrębie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, również jest przedmiotem zainteresowania Forum.

W ten sposób narodził się międzynarodowy projekt o nazwie Analysis of possibilities of implementing multi-level governance instruments in four chosen urban functional areas in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.

Liderem przedsięwzięcia jest wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Partnerami w projekcie są Instytut Rozwoju Terytorialnego z Wrocławia (jednostka Samorządu Województwa Dolnośląskiego), František Kubeš z Urzędu Miasta Brna w Czechach, Danes Brzica ze Słowackiej Akademii Nauk oraz Adam Kobrizsa z Mindspace Ltd. z Budapesztu. Sponsorem wydarzenia jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Publikacja podsumowująca projekt pojawi się w pierwszej połowie 2014 roku.

Program Forum można znaleźć na stronie wydarzenia.  

Zapraszamy!

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa