1% podatku dla kultury

Wśród organizacji pożytku publicznego, które wsparte zostały 1% przez polskich podatników znalazła się m.in. Res Publica.


W tym roku na rozwój kultury i debaty politycznej, czyli na cele statutowe Res Publiki, osoby wspierające fundację przekazały ponad 8 tys. złotych. To ponad 50% więcej niż w zeszłym roku.

– Z roku na rok coraz więcej osób wspiera nasze działania, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Otrzymane środki finansowe przeznaczymy na wydawanie naszych publikacji – mówi Jakub Gradziuk, pełnomocnik fundacji Res Publica.

Jak podkreśla Gradziuk, otrzymane fundusze są kroplą w morzu potrzeb, ponieważ zdołają pokryć ok. 25% kosztów wydania jednej publikacji. – Liczy się gest wsparcia naszych działań, a każde fundusze na pisma czy programy dotyczące miast, innowacji czy idei politycznych są potrzebne. Kultura wymaga wsparcia – dodaje Gradziuk.

Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2014 roku polscy podatnicy przekazali łącznie ponad 557 mln złotych na organizacje pożytku publicznego. W tym roku tylko 47% uprawnionych podatników przekazało swój 1% należnego podatku na wybraną organizację. Średnia kwota przekazywana na cele dobroczynne to 47 złotych.

– Niezależność każdej organizacji zależy m.in. od różnorodności źródeł finansowania. Bardzo się cieszymy, że nasi czytelnicy i sympatycy coraz częściej obdarzają nas zaufaniem, w dodatku wykorzystując najbardziej sprawdzony mechanizm crowdfundingu, jakim jest przeznaczenie 1% należnego podatku na Organizację Pożytku Publicznego – mówi Wojciech Przybylski, prezes fundacji Res Publica.

Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie trzech tytułów: kwartalnika Res Publica Nowa, półrocznika Visegrad Insight oraz Magazynu Miasta. Prowadzi także projekty, m.in.. DNA Miasta, Partnerstwo Wolnego Słowa, New Europe 100 oraz debaty i wydarzenia. Fundacja jest operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Wszystkie działania fundacji podsumowywane są raz w roku podczas Res Publica Festival.

Więcej informacji na stronie: publica.pl/fundacja.

Res Publica Nowa