„DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”

Z radością informujemy, że kończymy pierwszy etap zbierania danych ilościowych w miastach zaproszonych do udziału w projekcie „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. W większości miast przeprowadziliśmy już rozmowy z zajmującymi się kulturą przedstawicielami urzędów miejskich. […]


Z radością informujemy, że kończymy pierwszy etap zbierania danych ilościowych w miastach zaproszonych do udziału w projekcie „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. W większości miast przeprowadziliśmy już rozmowy z zajmującymi się kulturą przedstawicielami urzędów miejskich. Cieszy nas pozytywny odzew władz i entuzjazm, z jakim włączają się w badanie. O rozmowę i udział w badaniu poprosiliśmy 66 gmin, wśród nich zarówno wszystkie miasta powyżej stu tysięcy mieszkańców, jak i mniejsze ośrodki, zróżnicowane pod względem położenia geograficznego i środków przeznaczanych na kulturę. Tylko sześć z nich, czyli Chełm, Gliwice, Kielce, Mysłowice, Olsztyn i Piotrków Trybunalski odmówiło pomocy przy realizacji badania.

Badanie ma na celu przekrojową analizę kwestii związanych z przygotowaniem i realizacją polityki kulturalnej w polskich miastach. Porównamy punkty widzenia urzędników, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także przyjrzymy się danym statystycznym, budżetom i dokumentom strategicznym, by uzyskać obraz sposobu myślenia o kulturze i prowadzenia działań na jej polu w szerszej perspektywie. W pięciu wybranych miastach przeprowadzimy pogłębioną diagnozę przypadku. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2012 roku, kiedy to na stronie Res Publiki Nowej zostanie opublikowany raport z badania.

Przed nami kolejna tura wywiadów ankietowych, tym razem z przedstawicielami miejskich instytucji i organizacji pozarządowych, działających na polu kultury. Będziemy rozmawiać o realizacji założeń polityki kulturalnej i współpracy z urzędami miast.

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa