»DEBATE ANSWERING THE CHALLENGES OF IMMIGRATION AND MUTLICULTURALISM«

(EN)The event aims to deliver a high-standard public exchange of opinions on diverse topics surrounding the integration and expansion of the European Union and the challenges and opportunities these processes bring for the future of […]


(EN)The event aims to deliver a high-standard public exchange of opinions on diverse topics surrounding the integration and expansion of the European Union and the challenges and opportunities these processes bring for the future of the European polis and wider. The main features of the planned event are: i) high-quality training for the development of skills necessary to express opinions in the public sphere. By integrating students into a week-long educational event they are able to upgrade their factual knowledge gained in the sphere of formal education with the tools necessary to successfully implement it and at the same time promote importance of non-formal learning (public speaking, argumentation lectures and drills in small groups with highly qualified trainers from across Europe and wider); ii) to provide a safe and open forum for the participants to express their opinions and views on the development of the European union, its role and form of the European citizenship. The multi-cultural background of the participants will help them to become more aware of the diverse cultures that Europe has to offer and at the same time provide them with the tools necessary to critically evaluate and promote the idea of the common values that they share (open forum discussions, lectures on diverse European processes, integration of the selected themes into the methodology of formal debating); iii) to educate young intellectuals now, so that they will be able to use their role and skills to further the idea of the need to promote a trans-national public discussion of the European citizenship and its relations to the world (materials will be available for the dissemination before, during and after the event); iv) to provide a platform for the visibility of the selected themes and the importance of non-formal education (in the event promotion we will inform media partners and invite experts and elected representatives and local authorities to participate in discussions).

(PL)Celem projektu jest wymiana opinii na zróżnicowane tematy dotykające integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej – wyzwań oraz szans, które te procesy ze sobą niosą dla UE i jej otoczenia. W tym celu uczestnicy pod okiem trenerów rozwinął zaawansowane umiejętności debatowania i zabierania głosu w publicznej dyskusji. Tygodniowy obóz dla studentów stanie się miejscem wymiany i porównania faktograficznej wiedzy wyniesionej z formalnej edukacji oraz szansą na promocję nieformalnych metod uczenia (wygłaszania mów, wykładów dotyczących argumentacji oraz warsztatów w małych grupach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów z Europy i całego świata). Ten sposób uczenia będzie dodatkowo promowany dzięki publicznym dyskusjom z udziałem ekspertów, lokalnych władz i europarlamentarzystów. W trakcie obozu uczestnicy bedą mieli szansę podzielić się z innymi swoimi opiniami i poglądami dotyczącymi rozwoju UE, roli UE i kwestii obywatelstwa europejskiego. Wielokulturowa grupa uświadomi studentom mozaikowaty charakter Unii. Nabyte umiejętności w zakresie debatowania pozwolą krytycznie ocenić i promować ideę wspólnych wartości (dyskusje na forum, wykłady dotyczące różnych procesów europejskich, integracja wybranych tematów do metodologii debatowania). Długoterminowym celem obozu jest wyedukowanie młodych intelektualistów tak, by w przyszłości mogli wykorzystać swoją rolę i umiejętności do promowania transnarodowej debaty publicznej dotyczącej obywatelstwa europejskiego i stosunków UE ze światem (materiały będą dostępne do rozpowszechniania przed, w trakcie i po obozie).

The project is supported by European Union, Europe for Citizens’ Programme

The national Slovenian debate organisation ZIP, Pro et contra, institute of culture of dialogue is a leading applicant and a coordinating organisation.

Other partners in the projects are: Italy, Associazione per una cultura e la promozione del dibattito, Padua, Lithuania, Debatų Centro/Educational Debate Center, Druskininkai, Macedonia, Mladinski obrazovni forum/Youth educational forum, Skopje, Poland, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Warszawa, Romania, ARGO debates Ploeiesti/Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie, Ploiesti

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa