Polityka

Marzenie o Noblu

Fundamentem obecnej reformy szkolnictwa wyższego stał się system grantów, konkursów badawczych oraz towarzyszące im nieustanna ocena i rywalizacja. Wprowadzają one do Akademii reżim audytu, księgowości i przedsiębiorczości. Ustanawiają władzę ekspertów, „managerów idei” i komisji konkursowych. Utworzone niedawno Narodowe Centrum Nauki ogłasza już konkursy. Czy na naszych oczach podważa się ideę uniwersytetu? Często prezentuje się polskie […]

Czytaj więcej