Polityka

Geneza kosmopolity

Fragmenty książki Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko rozmawia z Łukaszem Jasiną, Lublin 2010 (planowana data publikacji) Łukasz Jasina: Panie Profesorze! Zazwyczaj tego typu rozmowy zaczyna się od pytania o genezę, pozwolę więc sobie na nie i ja. Skąd wywodziła się Pańska rodzina i co sprowadziło Państwa znad Dniepru do Warszawy? Ihor Szewczenko: O środowisku społecznym moich […]

Czytaj więcej