Kultura

Wiedeń Freuda

Zygmunt Freud (1862–1938) zrewolucjonizował nasze myślenie o seksualności poprzez teorię popędów i ich sublimacji. Do Freuda ciągle wracamy i modernizujemy go, ilekroć posługujemy się jego kluczem psychoanalizy – czy to w medycynie, czy to w filozofii, sztuce i literaturze. Kim był prywatnie twórca psychoanalizy? Jakie miał upodobania estetyczne, poglądy polityczne? Jakimi przedmiotami się otaczał? Z […]

Czytaj więcej