Miasto

Otwarte Ogrody

Jakość życia w mieście zależy między innymi od jego mieszkańców i ich udziału w zarządzaniu tym miastem. Potwierdzeniem tej tezy jest realizowany od 2005 roku w mazowieckich miastach-ogrodach projekt Otwarte Ogrody. W jego ramach stworzono model współpracy prywatno-publicznej pomiędzy mieszkańcami, organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju tych miast oraz budowania ich marki […]

Czytaj więcej